STE Read Lib

Hravá matematika 4 - Pracovní sešit 2. dílPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
neuvedenUcelená řada pracovních učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 1. stupeň základních škol je koncipována podle všeobecně oblíbeného konceptu vyučování matematiky složeného z pouček, ukázkových příkladů s řešením a úloh na procvičení nového učiva. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. počet stran: 46 produkt: Paperback datum vydání: 2.11.2017 šířka: 210mm výška: 4mm hmotnost: 147g ISBN: 978–80–7563–026–1


Hravá matematika 4 Pracovní seit 2. Guernsey Literární společnost Wiki. Nae cena s DPH 95 . roník Z Eva Hrubová neuveden s . stupni základních kol je koncipována tak aby mohla nabídnout uitelm uebnici spolen s celou adou nástroj které jim umoní naplnit VP.


Matematika 4

Cena s DPH 6900. díl pvodní verze. Vzdělávání motivace v hindštině video. Obsahuje príklady na násobenie a delenie v obore násobilky sítanie a odítanie v obore do 10 000 geometriu a meranie rieenie aplikaných úloh a úloh rozvíjajúcich matematické myslenie. Cviení jsou pevným základem pro návaznosti poítání s pechodem pes desítku. Palatine pečovatelský dům. Fyzický popis 4 svazky ilustrace peván barevné 2130 cm Odebírané svazky uebnice díl 12 pracovní seit díl 12 . Hravá matematika 4 Pracovní seit 1. stupe základních kol je koncipována podle veobecn oblíbeného konceptu vyuování matematiky sloeného z pouek ukázkových píklad s eením a úloh na procviení. Vechny informace o produktu Hravá matematika 5 pracovní seit 2. Slavné knihy. Iqas akreditace. Tento produkt nemá jet ádnou recenzi. Cviení se vyznaují tvoivostí obsahovou a typologickou pestrostí a motivují áky k práci.

PDF Viewer.


Audio knihy zdarma Hravá matematika 4 - Pracovní sešit 2. díl PDF. Levné elektronické knihy neuveden.

Hravá Matika