STE Read Lib

Frýba Jiří: Tatra 813 - historie, takticko-technická data, modifikacePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Frýba JiříJediná ucelená publikace o vývoji, výrobě a jednotlivých verzích vozidla Tatra 813 je zpracována především z archivních dokumentů Vojenského ústředního archivu/Vojenského historického archivu Praha. V úvodu seznámí čtenáře s prostředky využívanými pro tah dělostřelectva a velmi těžkých nákladů po 2. světové válce. V hlavní části knihy jsou informace o vývoji tahače Tatra 813, o výrobě prototypů a jejich zkouškách, a také o konstrukci návěsných zařízení požadovaných složkami armády. V nejobsáhlejší kapitole rozdělené do několika částí najdete takticko-technická data jednotlivých aplikací vozidla, která jsou doplněna nákresy a fotografiemi různých částí vozu. Nejpodrobněji je popsán základní typ tahače Tatra 813 8 × 8 (Kolos), ze kterého celá unifikovaná řada vychází. U ostatních provedení včetně civilních jsou uváděny především konstrukční změny. Přílohy obsahují nejen popisy návěsných zařízení tahače a použití motorů řady T 930 v jednotlivých dopravních prostředcích, ale také barevné fotografie vozidel T 813 a jejich nástupce T 815. počet stran: 160 produkt: Knihy – vázané datum vydání: 21.9.2018 šířka: 212mm výška: 15mm hmotnost: 679g ISBN: 978–80–247–4347–9


Elektronické knihy v . Pre Algebra učebnice 8. ročník. Fungujeme Váení zákazníci naízením vlády jsou od 22. Prolistujte stránky knihy pette si recenze tená nechte si doporuit podobnou knihu z nabídky více ne 19 milión titul.


Modifikace

století v dob kdy se celá Evropa stále jet vzpamatovávala z následk druhé svtové války. publikaci Odpovdná redaktorka Vra Slavíková Grafická úprava a sazba Jakub Náprstek Poet stran 160 První vydání. Máme i dalí knihy vech ánr a dalí zboí. Convertir PDF A JPG GRATIS. Tatra 805 historie taktickotechnická data modifikace Frýba Jií Skladem. Robert Bebroczky Instagram. historie taktickotechnická data modifikace Jií Frýba. V nejobsáhlejí kapitole rozdlené do nkolika ástí najdete taktickotechnická data jednotlivých aplikací vozidla která jsou doplnna nákresy a fotografiemi rzných ástí vozu. Jediná ucelená publikace o vývoji výrob a jednotlivých verzích vozidla Tatra 813 je zpracována pedevím z archivních dokument Vojenského ústedního archivuVojenského historického archivu Praha. historie takticko technická data modifikace. Elektronická kniha Tatra 813. V hlavní ásti knihy jsou informace o vývoji tahae Tatra 813 o výrob prototyp a jejich zkoukách a také o konstrukci V. V úvodu seznámí . Rodina a přátelé 2 studentská kniha jednotka 7.

Ocala.


E-knihy zdarma Frýba Jiří: Tatra 813 - historie, takticko-technická data, modifikace PDF. E-knihy v PDF, epub, mobi Frýba Jiří.