STE Read Lib

Šimek Miloslav: Živá půda 1+2 díl (Biologie půdy a Ekologie, využívání a degradace půdy)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Šimek Miloslav(I) Biologie půdy (II) Ekologie, využívání a degradace půdy V českém prostředí unikátní publikace shrnuje informace o půdě z oborů půdní mikrobiologie, zoologie, pedologie a managementu půd. Podílel se na ní rozsáhlý kolektiv autorů z Ústavu půdní biologie Biologického centra AV ČR, v. v. i., z vysokých škol i rezortních výzkumných ústavů. Poslouží tak nejen studentům vysokých škol přírodovědných, zemědělských a lesnických oborů, ale i odborným pracovníkům ve státní správě, v organizacích ochrany přírody a krajiny a ve výzkumných organizacích, stejně jako laické veřejnosti. První díl se podrobně zabývá hlavními skupinami půdních organismů, jejich taxonomií, biologií, fyziologií a ekologií. Druhý díl popisuje vznik a vývoj půd, složky půdy a fyzikální a chemické vlastnosti půdy. Věnuje se půdní organické hmotě, půdní vodě a půdnímu vzduchu, i funkční organizaci půdního prostředí. Seznamuje s přeměnami látek v půdě a v terestrických ekosystémech a s cykly hlavních biogenních prvků s důrazem na úlohu půdních organismů. Informuje o výměře a stavu půdy v globálním měřítku i v České republice. Věnuje se managementu půd včetně konvenčních a alternativních technologií, fyzikální, chemické a biologické degradaci půd a půdní erozi a přibližuje principy remediace znečistěných a poškozených půd. počet stran: 796 produkt: Knihy – vázané datum vydání: 11.11.2019 šířka: 223mm výška: 84mm hmotnost: 3585g ISBN: 978–80–200–2976–8


Neváhajte a inpirujte sa mnostvom kníh v najobúbenejom internetovom kníhkupectve na Slovensku. ivá pda 12 díl Biologie pdy a Ekologie vyuívání a degradace pdy Miloslav imek. Soukromé vysoké školy na západním pobřeží. Co je to metabolismus a jak ho ovládnout? Ondej Klein ped rokem Kdy já mám zpomalený metabolismus a proto nemu hubnout. Saproxylic beetles in tropical and temperate forests A standardized comparison of vertical stratification patterns . Tepelné vlny AO3.


Půda

Výhody účetnictví. pikový výzkum ve veejném zájmu Obsahuje bibliografie a rejstík ISBN 29768 vázáno. Autor imek Miloslav. Název ivá pda 12 díl Biologie pdy a Ekologie vyuívání a degradace pdy Autor Miloslav imek. Osobní odbr ZDARMA. Miloslav imek. Pda tvoí nejsvrchnjí vrstvu zemské kry je prostoupená vodou vzduchem a organismy vzniká v procesu pedogeneze pod vlivem vnjích faktor a asu a je produktem pemn minerálních a organických látek a zaniká procesem eroze.Vtina souasné pdy není starí ne z období pleistocénu.Je morfologicky organizovaná a poskytuje ivotní prostedí rostlinám. ivá pda 12 díl Biologie pdy a Ekologie vyuívání a degradace pdy. ivá pda 12 díl Biologie pdy a Ekolo imek Miloslav U dodávatea I Biologie pdy II Ekologie vyuívání a degradace pdy V eském prostedí unikátní publikace shrnuje informace o pd z obor pdní. Digitální marketingové mýty. ivá pda 12 díl Biologie pdy a Ekologie vyuívání a degradace pdy Miloslav imek. nepodailo najít produkt ziva puda 1 plus 2 dil biologie pudy a ekologie vyuzivani a degradace pudy miloslav simek. Stupeň Noplag Stipendia Essey Contest. Titul je zaazen do ánr Populárn nauná Vda a technika ISBN 29768. Miloslav imek a kol.

Kolik dělají učitele Pre K hodinu.


PDF knihy ke stažení Šimek Miloslav: Živá půda 1+2 díl (Biologie půdy a Ekologie, využívání a degradace půdy) PDF. Jak stahovat e-knihy Šimek Miloslav.

Degradace Druhy Půdy Degradace Půdy Biologie Ekologie