STE Read Lib

Novotný Jan, Vítek Pavel a kolektiv: Onkologie v klinické praxi - Standardní přístupy v diagnosticePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Novotný Jan, Vítek Pavel a kolektivMonografie si klade za cíl informovat odbornou veřejnost o nejnovějších standardních přístupech v léčbě vybraných zhoubných nádorů, a umožnit tak rychlou orientaci při rozhodování o dalším postupu protinádorové terapie. V textu jsou tudíž zohledněny mj. informace publikované na mezinárodních sjezdech a konferencích v posledních letech. Úvodní, preklinická část knihy je věnována mj. tkáňové homeostáze a jejím poruchám v tumorogenezi, poruchám intracelulární signalizace, poruchám v nádorovém mikroprostředí a možnostem jeho ovlivnění a metodice klinických studií. Ve druhé, stěžejní části publikace se čtenář setká s rešeršním zpracováním diagnostiky a léčby základních diagnóz, které syntetizuje poznatky klinické a radiační onkologie, a umožňuje tak lékaři provést po přečtení krátkého textu kvalifikované rozhodnutí u konkrétního nemocného. Orientace v knize je usnadněna logickým řazením jednotlivých diagnóz ve shodě s aktuální verzí Mezinárodní klasifikace nemocí. Ve třetí části knihy jsou zpracována doporučení k provádění podpůrné léčby klinicky nejvýznamnějších stavů doprovázejících onkologická onemocnění (bolest, nevolnost a zvracení, poruchy kostního metabolismu, anémie, febrilní neutropenie, kardiotoxicita, nefrotoxicita a urotoxicita či kožní toxicita). Opomenuta není ani výživa onkologicky nemocných. Poslední část se pak věnuje alteracím metabolismu antineoplastik. Klíčovým faktorem pro výběr chemoterapeutických schémat byl průkaz jejich vysoké aktivity v randomizované studii. V případě existence více režimů se shodnou protinádorovou aktivitou byl do textu začleněn režim méně toxický. Pokud je radioterapie integrální součástí léčebného postupu, je součástí příslušné kapitoly také přesná definice cílového objemu a specifikace ozařovacích podmínek. Při výběru onemocnění se autoři soustředili především na nádory s vyšší incidencí. Diagnostika a léčba vzácnějších nádorových onemocnění v této knize zpracována není, neboť jejich léčba by měla být soustředěna do specializovaných center. Také nejsou diskutovány hematologické malignity, protože péče o tyto pacienty by měla být svěřena do rukou hematologů s odpovídajícími znalostmi, zkušenostmi a zázemím. počet stran: 592 produkt: Knihy – vázané datum vydání: 14.4.2016 šířka: 164mm výška: 35mm hmotnost: 1218g ISBN: 978–80–204–3944–4


pepracované a doplnné vydáníMonografie si klade za cíl informovat odbornou veejnost o nejnovjích teoretických i klinických poznatcích v pekotn se rozvíjejícím oboru klinické onkologie. Jan NovotnýPavel Vítek a kolektiv. Onkologie v klinické praxi Standardní pístupy v diagnostice a léb vybraných zhoubných nádor Jan kolektiv autor Pavel Novotný Vítek Monografie si klade za cíl informovat odbornou veejnost o nejnovjích teoretických i klinických poznatcích v pekotn se rozvíjejícím oboru klinické onkologie. Jan Novotný Pavel Vítek Zdenk Kleibl a kol. V textu jsou tudí zohlednny mj.


Jan Vítek

Monografie si klade za cíl informovat odbornou veejnost o nejnovjích standardních pístupech v léb vybraných zhoubných nádor a umonit tak rychlou orientaci pi rozhodování o dalím postupu protinádorové terapie. autor Reková Mária Kolektív autorov Onkologie v kostce autor Tesaová Petra Vokurka Samuel Onkologie v klinické praxi Standardní pístupy v diagnostice a léb vybraných zhoubných nádor autor Novotný Jan Vítek Pavel. Biologické dopisy Chování zvířat. Knihy Onkologie v klinické praxi Standardní pístupy v diagnostice a léb vybraných zhoubných nádor autor Novotný Jan Vítek Pavel kolektiv Becká bible Miloe korpila Standardní dílo k zdravému bhání autor korpil Milo Stavby ze slámy autor Minke Gernot Onkologie v klinické praxi autor Novotný Jan Vítek Pavel Kleibl Zdenk. Objednávajte knihu Onkologie v klinické praxi Standardní pístupy v diagnostice a léb vybraných zhoubných nádorod autora Novotný Jan Vítek Pavel a kolektiv v internetovom kníhkupectve Megaknihy.sk. pepracované a doplnné vydání Monografie si klade za cíl informovat odbornou veejnost o nejnovjích teoretických i klinických poznatcích v pekotn se. Diagnostik en Espanol. G / kW-h až g / hp-per. Nejlepší romány 2018 pro mladé dospělé. Více informací. Zabývá se celou íí problém orofaciální onkologie se vemi jejími diagnostickými a terapeutickými zvlátnostmi a zásadami onkologické prevence. Ve druhé stejní ásti publikac Onkologie v klinické praxi Jan Novotný Pavel Vítek od authora Jan Novotný Pavel Vítek a nakladatelství za skvlé ceny na eshopu Martinus.cz. Úvodní preklinická ást knihy je vnována mj. Monografie si klade za cíl informovat odbornou veejnost o nejnovjích standardních pístupech v léb vybraných zhoubných nádor a umonit tak rychlou orientaci pi rozhodování o dalím postupu pr. Knihy Krizová ízení vodárenských proces v mezních situacích autor Kroová árka Miklós Daniel Dobrodruství náhodného sociologa autor Berger Peter L.

NKU College of Business.


E-knihy nejznámější digitální knihovny nabízejí knihy Novotný Jan, Vítek Pavel a kolektiv: Onkologie v klinické praxi - Standardní přístupy v diagnostice PDF. knihy vo formáte PDF úplne Novotný Jan, Vítek Pavel a kolektiv.